Nyheter

Norgeskjell AS - søknad om akvakulturtillatelse for blåskjell på ny lokalitet Geitaneset - høring

Norgesskjell as søker om godkjenning av ny lokalitet Geitaneset i Namsos og Namdalseid Kommuner:
  • lokalisering: Geitaneset sør for Hoddøya, (64º27.219’N og 11º14.716’Ø)
  • konsesjonstype: blåskjell 
  • anlegg: bøyestrekkanlegg 
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet -1