Ansatte
Etternavn, fornavn Tittel Telefon Mobil
Andersen, Marhe Kontaktlærer 6. klasse
Brandsmo, Mona Kontaktlærer 5. klasse
Bratberg, Maren Brørs Vernepleier og spes.ped.koordinator
Midtflå, Anita Vikan Kontaktlærer 7. klasse
Nordtvedt, Richard Lærer
Rønne, Linn Therese Dypingen Lærer
Sørli, Magnhild Margrethe Lærer

Eiendom og teknisk

Fossland, Tove Saksbehandler plan- og byggesak 482 93 902
Hallås, Tor Ingve Fagarbeider 905 29 765
Helbostad, Joar Vaktmester 414 75 656
Kaldal, Jan Roger Fagleder vann og avløp 918 06 677
Reitan, Jens Olav Vaktmester 971 14 283
Sporildnes, Reio Kirketjener, kirkegårdsarbeider 908 33 057
Teigmo, Arnfinn Vaktmester 952 69 085
Ueberfuhr, Frank Teknisk sjef
Vann og avløp, Beredskap Beredskapstelefon 41467010
Vågø, Christoffer Driftsleder/bedriftselektriker 942 06 588
Åhren, Thomas Rådgiver 74 27 79 41

Helse og familie

Legekontor 74 22 72 70
Legevakt 116 117
Elden, Annbjørg Assistent, Rehabiliteringstjenesten 74 22 72 66
Fjær, Geir Fysioterapeut (privat) 74 22 72 66
Kaldahl, Aase Bade Psykiatrisk hjelpepleier 974 67 200
Kløvertun, 993 48 796
Mølsleth, Endre Enhetsleder 977 07 014
Sundvik, Tore Fysioterapeut (privat) 74 22 72 66
Sæther, Kirsti Psyk. sykepleier 907 60 748

Hjemmebaserte tjenester Namdalseid

Dagsenter Grete Helbostad 99 34 85 43
Hjemmebaserte tjenester Vaktrom 99 34 75 57
Anzjøn, May Iren Enhetsleder 469 39 887

Hjemmebaserte tjenester Statland

Statland, Alderspensjonatet 48 26 38 95

Institusjonsbaserte tjenester

Kjøkken Helsetunet 94 84 82 85
Skjermet enhet Vaktrom 46 95 89 95
Sykeheimen Vaktrom 99 34 55 92
Buvarp, Kristian Koordinator/kj.sjef 94 84 82 85

Kultur og service

Fjær, Nina Sekretær 74 22 72 02
Helland, Arnfinn Sekretær 74 22 72 00
Klefstad, Gunvor Sekretær 74 22 72 00
Kolstad, Jan Åge Faglærer Kulturskolen
Lein, Lisbeth Kultursjef 975 03 912
Nordtømme, Heidi Flyktningkonsulent 907 08 836
Røthe, Eli Brenne Sekretær 74 22 72 01
Sotberg, Monica Daglig leder Namdalseid frivilligsentral 47900191
Sæther, Brit Randi Enhetsleder/Biblioteksjef 74 22 72 20 481 94 533

Namdalseid skole

Forkontor 994 71 000
Namdalseid skole S-trinn Lærerrom 951 77 129
Namdalseid skole M-trinn Lærerrom 951 44 132
Namdalseid skole U-trinn Lærerrom 951 77 042
Namdalseid skole Personalrom 951 87 646
Namdalseid skole Rådgiver 952 90 131
Namdalseid skole Basseng/gymbygg 954 06 870
Namdalseid skole SFO 951 69 425
Aardal, Berit Buvarp Kontaktlærer 6. klasse og trinnleder M-trinn
Aarmo, Dina Kontaktlærer 4. klasse
Buarø, Mari-Anne Renholder
Elden, Kari stokke Lærer
Furre, Bodil Assistent
Furre, Heidi Assistent
Helle, Inger Kontaktlærer 8. klasse
Høgden, Hanne Siri Kontaktlærer 2. klasse
Høglo, Tove Trefjord Kontaktlærer 10. klasse og trinnleder U-trinn
Iversen, Tove Annie Kontaktlærer 1. klasse
Kaldahl, Gunnhild Inspektør og lærer
Klykken, Wenche Assistent
Kristiansen, Camilla Fellmann Lærer
Mølnå, Hilde Kontaktlærer 3. klasse og trinnleder S-trinn
Resell, Ann Jorid Rådgiver for Namdalseid og Statland skole 952 90 131
Risan, Trine Rektor 951 19 053
Røthe, Eli Brenne Sekretær 994 71 000
Skevik, Tone Tverås Kontaktlærer 9. klasse
Susegg, Liv Elin Lærer
Svendsen, Odd Harry Lærer
Sæther, Silje Finvik Kontaktlærer 4. klasse
skole, Namdalseid Kulturskole 913 30 590

Omsorg Namdalseid

Hatland, Marit Enhetsleder 993 14 054
Helbostad, Trine Saksbehandler 924 53 995
Wik, Bjørg Sekretær Merkantile tjenester 950 08 190
tjenester, Merkantile tjenester Helsetunet 950 08 190

Omsorg Statland

Statland, Alderspensjonatet Vaktrom 74 27 93 03 992 94 707

Sentraladministrasjonen

Bratberg, Åsa Brørs Sekretær 74 22 72 12
Einvik, Kjell Rådmann 975 67 888
Høglo, Jan Morten Økonomisjef 74 22 72 43 976 62 814
Lie, Bodil Sektorleder oppvekst 958 72 850
Skevik, Ellen Kontorleder Fellestjenesten 742 77 933
Skevik, Torgeir Personalsjef 932 29 912
Vaagen, Ronny It-sjef 957 96 234

Statland skole

Statland skole Lærerrom 971 88 462
Statland skole 970 95 481
Stenseth, Håvar Rektor 970 32 437

Stjerten barnehage

Damås, Liv leder 922 59 324
Hatland, Aagot Pedagogisk leder 971 91 017

Vangstunet barnehage

Bure Avdeling 954 72 631
Lemmen Avdeling 954 72 631
Mastu Avdeling 954 78 660
Tømte Avdeling 976 87 053
Damås, Liv Enhetsleder 922 59 324
barnehage, Vangstunet barnehage Hovednr. 954 82 411
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 0