Valg

Forhåndsstemmegivning i Namdalseid kommune

Innenriks forhåndsstemmegivning skjer i perioden 10. august – 8. september, jf. valglovens § 8-1.

Valg

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved Stortingsvalget/Sametingsvalget 2017 må du stå i manntallet.

Valg

Valgdag: Mandag 11. september 2017

Stortings- og Sametingsvalget 2017

Valg

Tidligstemming

Starter 1. juli og varer frem til 9. august. Tidligstemmer kan avgis på Servicekontoret, og er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 10